Kdo jsme

Seznámení s firmou Autodoprava Honz s.r.o.

Hlavní aktivitou naší firmy jsou přepravy sypkých materiálů a živičných směsí vozidly 8x4 a sklápěcími návěsy 24 až 32m3, dále přepravy objemnějších sypkých materiálů sklápěcími návěsy 45-50m3, přepravy sklápěcími soupravami 8x4 + vlek.

Od roku 2015 se zabýváme nakládkou materiálu. Tu zajišťují kolové nakladače a pásové bagry.

V roce 2016 jsme z fyzické osoby Jiří Honz úspěšně přešli na společnost s ručením omezeným Autodoprava Honz s.r.o.

Specializujeme se na přepravy sypkých materiálů, živičných směsí, zemědělských komodit a přepravy stavebních strojů. Náš autopark je složen převážně z automobilů značek DAF, VOLVO a Mercedes Benz.

Návěsy k tahačům máme převážně složeny z hardoxových van o objemech 24-30m3 a hliníkových van o objemech 45-50m3. Vozidla 8x4 mají nástavby půlkulaté hardoxové nebo třístranné rovné, ke kterým může být připojen třístranný tandemový vlek.

Pro přepravy stavebních strojů disponujeme dvěma čtyřosými podvalníky o nosnosti do 40 tun a jedním podvalníkovým vlekem o nosnosti do 17 tun. Disponujeme také vozem DAF 6x4 s hydraulickou rukou o nosnosti 1,2t s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 12 tun ke které máme tři kontejnery.

Specializujeme se na strojně prováděné zemní práce, bourání, drcení a třídění.

Provádíme skrývky v lomech a pískovnách (vlatníme OPRÁVNĚNÍ K HORNICKÉ ČINNOSTI), přípravné stavební práce, strojově prováděné výkopové práce, svahování, hutnění, bourání hydraulickými kladivy, drcení betonových a stavebních sutí a třídění sypkých materiálů.

Disponujeme kolovými bagry HITACHI a KOMATSU řady 17-18 tun, pásovými bagry 5,5 -35 tun, traktorbagrem JCB 3 CX, kolovými čelními nakladači se lžící 2,7 a 4,3m3, dozery KOMATSU řady 51 PX, 65 a 85 EX, vibrační válce AMMANN 16 tun, kloubovými dempry TEREX TA 30 o objemu 17m3 a pásovou třídičkou.

Na trhu se s naší společností můžete setkávat od roku 1994 v dopravě sypkých materiálů. Postupem času se naše firma začala rozvíjet a musela se rozvíjet i technika. Do dnešních dnů jsme nasbírali mnoho zkušeností a rozsah našich služeb jsme postupně rozšířili o zemní práce a přepravu stavebních strojů.

Další naší hlavní aktivitou jsou zemní práce. Vlastníme Certifikát k oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem.

V současnosti naše firma zaměstnává cca 50 plně proškolených a kvalifikovaných osob.

Co děláme

Základní specializací naší firmy jsou:

Výkopové a zemní práce

Zhotovujeme konstrukce zemní pláně pod halovými objekty i dopravními komunikacemi.

Dovoz/Odvoz

Těžba a odvoz/dovoz nejen zeminy, ale i štěrku, písků a betonu.

Výstavba a zpěvnění komunikací

Deponie stavebního odpadu s možností kompletní recyklace materiálů. Skrývka zeminy.

Výkopy

Provádíme výkopy základů pro rodinné domy a ploty. Dále také výkopové práce pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky.

Odklízení sněhu

Odklízení sněhu, svahování a úpravy terénu.

Výkop bazénů

Výkop bazénů a příprava pozemku pro zahradníky s možností dodání zeminy (typ - ornice).

Přistavění a odvoz kontejneru

Zařídíme veškerou práci s přistavěním a odvozem kontejneru.

Demolice objektů

Demolice objektů, rozbíjení betonů a živic.

Napsali o Nás

Sekce v přípravě referencí.

Reference

Spolupracovali jsme například s těmito společnostmi.

Pořízení technologií do začínajícího podniku Autodoprava Honz s.r.o.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016125


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení hydraulického pásového rypadla, jehož hlavní výstupní produktem budou výkopové práce. Realizací projektu se společnosti zkvalitní současně poskytované služby, přičemž dojde k úspoře času prostřednictvím nového stroje. Přínosem pro společnost bude především rozšíření portfolia služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dále je nutné vložit k popisu logo EU - posílám v příloze e-mailu